• Masuk kedalam Plesk Control Panel

  • Klik pada menu Tools & Settings

  • Kemudian klik pada sub menu Server Settings

  • Ubah hostname pada kolom Full Hostname

  • Klik OK